Nieuwsbrief | juni 2024

Download de nieuwsbrief in PDF

De voorbereidingen voor het bouwen van het multifunctioneel centrum (MFC) zijn nog steeds in volle gang. Er wordt veel werk verzet door de werkgroep MFC en partners. In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen en wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Bestemmingsplan

Elk stukje grond in Nederland heeft een bepaalde bestemming. Dat kan bijvoorbeeld wonen, groen, sport of maatschappelijk zijn. Op de plek waar het MFC gebouwd gaat worden moet de bestemming veranderen van sport naar maatschappelijk. Op 25 april jl. heeft de gemeenteraad het plan goedgekeurd om de bestemming te veranderen.Het bouwen van het MFC komt hiermee weer een stap dichterbij.

Bouw uitdagingen

 Het MFC heeft straks elektriciteit nodig. Alleen is de vraag naar elektriciteit groter dan het net aankan. Wethouder Van Wolfswinkel schreef hier een blog over:  www.nederbetuwe.nl/nieuws/artikel/realiteitszin. Daarnaast zijn er regels waar we ons aan moeten houden. Zo mogen we niet in de grond boren om bijvoorbeeld een warmtevoorziening te plaatsen. We moeten op zoek naar andere mogelijkheden. Een expert helpt ons hierbij. Het kiezen van andere oplossingen kost tijd en zorgt ervoor dat we onze planning moeten aanpassen. We doen er alles aan om zo snel mogelijk met de bouw te kunnen starten. 

Bouwteam

 Alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp en de bouw werken samen in een bouwteam. In het bouwteam stemmen we bijvoorbeeld met elkaar af of het ontwerp technisch wel gebouwd kan worden en hoe we de sporthal goed bereikbaar houden. Aan het bouwteam voegen we in het najaar een aannemer toe. Er zal aan vijf verschillende aannemers een prijsopgave gevraagd worden voor het uitvoeren van de bouw. Eén van deze aannemers kiezen we en gaat dan het bouwteam versterken.

Ontwerp buitenruimte

 Bij het ontwerp van het MFC is er veel aandacht voor de buitenruimte, verkeersveiligheid en geldende milieunormen. Een landschapsarchitect maakt een aantal schetsen van de buitenruimte. Deze schetsen kunt u zien tijdens een bijeenkomst die we na de zomervakantie organiseren. We horen graag wat u van de schetsen vindt. Uw reactie helpt ons om een nog beter ontwerp voor de buitenruimte te maken. Wilt u weten wanneer de bijeenkomst zal zijn? We delen de data in Hét Gemeentenieuws en op onze website www.mfcdodewaard.nl.

We doen het samen

Het MFC is voor alle inwoners van Dodewaard. Er zijn al veel partijen betrokken. Partijen die al weten dat ze van het MFC gebruik zullen maken en anderen die interesse hebben. 

Heeft u interesse om in de toekomst gebruik te maken van het MFC?

Neem dan contact op via info@mfcdodewaard.nl.

Inloopavond

Net als vorig jaar zullen we in het najaar een inloopavond organiseren. We hopen het definitieve plan te presenteren en dat u dan kunt kennismaken met de aannemer. De uitnodiging voor deze inloopavond staat in de volgende nieuwsbrief en is binnenkort ook op onze website te vinden.

Contact

Wilt u de ontwikkelingen van het Multifunctioneel Centrum Dodewaard volgen? Bekijk het meest actuele nieuws op www.mfcdodewaard.nl. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@mfcdodewaard.nl.