Nieuwsbrief #3 | juni 2023

Download de nieuwsbrief als PDF

De voorbereidingen voor het multifunctioneel gebouw (MFC) zijn in volle gang. Het MFC wordt een plek waar inwoners kunnen samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten. Het MFC zal gebouwd worden bij Verenigingshal De Eng aan de Dalwagen. Voordat er met de bouw gestart wordt, moet er nog veel gebeuren. In deze nieuwsbrief kunt u de laatste ontwikkelingen lezen.

Architect

Uit vijf architecten is LKSVDD Architecten uitgekozen om het MFC definitief te gaan ontwerpen. De architecten Ronald Olthof en Hans van den Dobbelsteen hebben er zin in: “We zijn een architectenbureau met maatschappelijk geweten. Onze ontwerpen zijn inspirerende plekken waar mensen gelukkig van worden. Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers ontwerpen we flexibele gebouwen die toekomstbestendig zijn. Wij denken na over onze footprint: hergebruik en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.”

Boven: Hans van den Dobbelsteen, Onder: Ronald Olthof

“Het ontwerpen van het MFC in Dodewaard vinden we een mooie uitdaging. We hebben zin in het komende proces, waarbij we samen met alle betrokken partijen dit nieuwe activiteitenhart voor het dorp mogen realiseren.”

– LKSVDD Architecten

Nieuw in het MFC team

Het MFC team is versterkt met bouwmanager Maaike Stip. Zij stelt zich graag voor: “Ik ben vanuit de gemeente Neder-Betuwe de bouwmanager van het MFC. Ik werk sinds 7 jaar bij bbn adviseurs als bouwmanager en heb aan verschillende vergelijkbare projecten gewerkt. Ik ga het ontwerp- en bouwproces van het nieuwe MFC leiden. Dat betekent dat ik de ontwerppartijen, zoals de architect, constructeur en installatieadviseur, zal leiden om tot een gezamenlijk ontwerp te komen. Ik bewaak de planning en het budget van het project. En ik zorg ervoor dat er een aannemer komt die het gebouw zal bouwen.”

“Ik kijk ernaar uit om met alle teamleden en betrokkenen samen aan het project te werken, met als ultieme doel de opening van het nieuwe gebouw!”

– Maaike Stip

GGD betrokken bij het bestemmingsplan

De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) is om advies gevraagd. De GGD gaat na of er elementen van invloed zijn op de gezondheid van toekomstige gebruikers van het MFC. Er is aandacht voor luchtverontreiniging, geluid en uitstoot van industrie.

We doen het samen

Het ontwerpproces is begonnen en dat betekent een nieuwe fase voor de betrokken partijen. Ze blijven samenwerken en leggen concrete afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Inloopavond

Na de zomervakantie is er opnieuw een inloopavond. We hopen dan de eerste schetsen te kunnen laten zien van de nieuwe accommodatie. De uitnodiging voor deze inloopavond staat in de volgende nieuwsbrief en is binnenkort ook op onze website te vinden. 

Contact

Wilt u de ontwikkelingen van het Multifunctioneel Centrum Dodewaard volgen? Bekijk het meest actuele nieuws op www.mfcdodewaard.nl. Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@mfcdodewaard.nl

We wensen u alvast een heel fijne zomer!