Inloopavond Multifunctioneel Centrum Dodewaard

Verschillende partijen in Dodewaard werken samen aan een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC). Een modern en duurzaam gebouw waar inwoners kunnen samenkomen. Tijdens een eerste inloopavond vorig jaar september heeft u kennis kunnen maken met de plannen voor het MFC. Na een periode van verkenning hoe het MFC eruit moet komen te zien, is nu de ontwerpfase bezig. 

Architectenbureau LKSVDD is gekozen om het gebouw te ontwerpen samen met een team van experts. Het voorlopig ontwerp is klaar en gepresenteerd tijdens een tweede inloopbijeenkomst in Verenigingshal De Eng. Dit was op woensdag 11 oktober. Mogelijk was u hierbij aanwezig, zo niet kunt u hier de belangrijkste informatie en afbeelden nog terugkijken.  

Samenwerken

Bij de bouw van het MFC werken we als gemeente samen met de werkgroep MFC, de basisscholen De Hien en De Bellefleur en Kindcentrum Betuwe. In de werkgroep MFC zijn het verenigingsleven, de voetbalvereniging, Ons Dorpsleven, de bibliotheek, de fysio, zorg en alle toekomstige gebruikers van de sporthal vertegenwoordigd.

Tijdens de inloopavond waren vertegenwoordigers van deze partijen aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens de avond heeft de architect het voorlopig ontwerp kort gepresenteerd. De belangrijkste afbeeldingen hiervan ziet u onderaan dit bericht. Daarnaast was er ruimte om ideeën voor de buitenruimte van het MFC aan te dragen.

Zorgvuldige voorbereiding 

In de verkennende periode hebben de partijen bedacht hoe groot het MFC wordt en hoeveel ruimtes en vierkante meters elke partij nodig heeft. De partijen willen een groot gedeelte van het gebouw graag met elkaar delen en sommige ruimtes worden door maar één partij gebruikt. Elke basisschool krijgt eigen klaslokalen. Door het gebouw samen multifunctioneel vorm te geven, komen er straks meer mogelijkheden voor alle inwoners van Dodewaard. Het wordt makkelijker om elkaar te ontmoeten en om verschillende activiteiten te organiseren. Het is de bedoeling dat iedereen zich welkom voelt en het MFC straks een plek voor het hele dorp is.

Bestemmingsplan

Ook de voorbereidingen om het bestemmingsplan te wijzigen lopen en het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Tijdens de inloopavond zijn de geïnteresseerden bijgepraat over de inhoud van het bestemmingsplan en de laatste stand van zaken. 

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rond het MFC? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Onderstaand ziet u afbeeldingen van het Voorlopig Ontwerp. De komende tijd wordt verder gewerkt aan het Definitief Ontwerp. Zie het vorige nieuwsbericht voor de globale planning.